Zapraszamy do wirtualnego zwiedzania Apartamentów EWiTA w Sarbinowie.

Klauzula informacyjna

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych

Każdej osobie, której dane przetwarzamy, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczaniach danych osobowych oraz kontroli ich przetwarzania
w oparciu o art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)

Informacja dla klientów/gości
oraz innych osób przebywających na terenie obiektu

Apartamenty EWiTA

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest firma Apartamenty EWiTA Ewa Jarzębska z siedzibą w Sarbinowie 76-034, ul. Letnia 3, apartamenty.ewita@gmail.com, tel. +48504683500
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy w celu wykonania usługi zakwaterowania oraz zapewnienia bezpieczeństwa.
3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 RODO – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.:
– Apartamenty będą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO –
w celu niezbędnym do wykonania umowy (zakwaterowanie) lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (rezerwacja pobytu),
– zgodnie z art 6 ust. 1 lit. c – w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych,
– zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (marketing produktów lub usług własnych, dostosowanie usług do wymagań gości, dochodzenie należności),
– jeżeli przetwarzamy dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych za pomocą komunikacji elektronicznej np. ofert marketingowych za pomocą poczty elektronicznej bądź poprzez wysyłanie wiadomości SMS o treści reklamowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a
odbywa się to na podstawie odrębnie, dobrowolnie udzielonej nam zgody, którą można w każdym momencie wycofać.
4. Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
– Firmy świadczące usługi wsparcia IT oraz dostarczające oprogramowanie informatyczne
– Firmy księgowe świadczące usługi księgowe
– Firmy transportowe i taksówkarskie w sytuacji zamówienia przez gościa transportu lub przesyłki kurierskiej
– Firmy oraz kancelarie prawne świadczące usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.
6. Okres przechowywania danych osobowych:
– dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będziemy przechowywać przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń,
c) wypełnienia obowiązku prawnego „Administratora” (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
– dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będziemy przetwarzać do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
7. Informujemy iż nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Gdy uzna Pani/Pan, iż  przetwarzamy dane osobowe w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymogów ustawowych lub w związku z zawarciem umowy jest obowiązkowe a w pozostałym jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych uniemożliwi nam zawarcie umowy o usługi.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany profilowane.